Tekninen toteutus

Kehitämme tulevaa somepalvelua käyttäjälähtöisesti. Avoimuus ja yhdessä tekeminen on meille tärkeää.

Yhdessä käyttäjien kanssa

Tulevassa somepalvelussamme käyttäjien kokemukset ovat tärkeitä. Palvelu suunnitellaan käyttäjälähtöisesti niin, että erilaiset loppukäyttäjät ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja testaamassa palvelua alusta asti.

Meille jokainen käyttäjä erilaisine tarpeineen on merkityksellinen, siksi somepalvelussa huomioidaan tekninen saavutettavuus, käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja yleinen selkeys. Toisille on luontevaa viestiä kirjoittaen, toisille kuvilla, videoilla tai äänellä. Palvelussamme käyttäjillä on mahdollisuus valita itselleen sopivin tapa viestiä muiden kanssa.

Somepalvelu tehdään ensisijaisesti mobiilialustoille. Toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan avoimen lähdekoodin komponentteja, ja myös lopputulos on avointa lähdekoodia. Käytettäviä teknologioita ei ole vielä valittu.

Tervetuloa mukaan!

Olemme hankkimassa teknistä kumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan somepalvelua yhdessä käyttäjien ja meidän kanssamme. Tekninen toteuttaja kilpailutetaan kansallisen tason julkisena kilpailutuksena vuoden 2018 keväällä.

Kilpailutuksen ja tarjouspyynnön taustaksi teimme marras-joulukuussa 2017 markkinakartoituksen ja tietopyynnön.

Avoimuuden ohella yhdessä tekeminen on tärkeä osa hankettamme. Tammikuussa 2018 järjestimme kaikille avoimen Kohdataan-hackathonin, jossa ideoitiin yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa tulevaisuuden helppokäyttöistä somepalvelua.

PÄIVITETTY 12.02.2018 Etusivulle

Mustalla taustalla on luonnoksenomaisesti käsitelty valokuva kahdesta hymyilevästä nuoresta naisesta. Toinen naisista katsoo kädessään olevaa mobiililaitetta ja toinen pitää mobiililaitetta korvallaan. Kuvan alapuolella on teksti: KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI.