Teknisen kumppanin kilpailutus

Tule kehittämään ja toteuttamaan yhdessä tiimimme ja käyttäjien kanssa saavutettavaa somea, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin.

Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeemme on käynnistänyt teknisen kumppanin valinnan julkisena kansallisena hankintana. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena soveltaen neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemukset neuvotteluihin tulee jättää 26.04. klo 12.00 mennessä. Neuvottelut valittujen kumppanien kanssa käydään toukokuun aikana, ja lopullinen tekninen kumppani valitaan lopullisten tarjousten perusteella kesäkuun aikana.

HILMA: Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen, osallistumispyyntö neuvotteluihin

Osallistumispyyntö ja liitteet

Osallistumispyyntö (pdf)

Liite 1. Alustava tarjouspyyntö (rtf)

Liite 2. Sopimusehtoluonnos (rtf)

Liite 2.1. JIT2015 – Ketterät menetelmät

Liite 2.2. JIT2015 – Yleiset ehdot

Liite 3. Osallistumishakemus (palautettava täytettynä) (xlsx)

Liite 4. Referenssiprojektit (palautettava täytettynä) (rtf)

Kilpailutuksen alustava aikataulu

Vko 14, 05.04. Julkaistaan hankintailmoitus ja osallistumispyyntö liitteineen

Vko 16, 16.04. Viimeinen päivä jättää kysymyksiä

Vko 16, 20.04. Vastaukset kysymyksiin

Vko 17, 26.04. klo 12.00 Osallistumishakemusten määräaika

Vko 17, 27.04. Valituille kutsu neuvotteluihin

Vko 19, 07.-09.05. Neuvottelut

Vko 20, 14.-16.05. Neuvottelut

Vko 22, 31.05. Lopullinen tarjouspyyntö

Vko 24, 14.06. klo 12.00 Lopullisten tarjousten määräaika

Vko 25 Teknisen kumppanin valinta ja tapaaminen

Vko 27 Sopimuksen allekirjoitus

Kysymykset ja vastaukset kilpailutukseen liittyen

1. Mikä on sovelluksen liiketoimintamalli? Tai jos sovelluksella ei ole lainkaan ansaintalogiikkaa, kuinka sen jatkuva kehitys taataan tulevaisuudessa?

Vastaus: Kehitettävässä palvelussa ei tule olemaan ansaintamallia. Jatkokehitykseen ja ylläpitoon on olemassa alustava toimintamalli, jossa on huomioitu myös rahoitus.

2. Sopimusluonnos ei mielestämme kuvasta ketterän kehittämisen perusperiaatteita, koska se ohjaa kiinteään tai tavoitehintaan pitäen silti kiinni ”ehdottomat vaatimukset täyttävistä toimituksen kohteista”. Ketterässä kehityksessä on mielestämme kysymys siitä, että jos alkuperäisen, yhdessä luodun suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ei olla pääsemässä, joustaa joko scope tai budjetti ja aikataulu. Arveletteko, että tällaiseen käytännössä puhtaaseen time & material based -työskentelyyn voitaisiin päästä?

Vastaus: Hankkeemme rahoituksessa on budjetoitu ulkopuoliseen ohjelmointityöhön tietty summa (100 000 €), josta ei voida joustaa. Tarkoituksena on kuitenkin toimia mahdollisimman pitkälti ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja aikataulu sekä laajuus ovat joustavia tekiöitä.

3. Voiko ratkaisu hyödyntää olemassaolevaa somepalvelua, esimerkiksi muokattavalla white label -mallilla?

Vastaus: Koska olemassaolevat somepalvelut eivät ole pääkäyttäjäryhmillemme riittävän helppokäyttöisiä ja saavutettavia, lähtökohtaisesti luomme uuden palvelun. Kuitenkaan ei ole mahdotonta hyödyntää jo olemassaolevia palveluita tai niiden osia esimerkiksi rajapintojen kautta, kunhan hyödynnettävät palvelut ovat myös avointa lähdekoodia.

4. Onko tuo 100 000 € (sis. alv 24%) tämän koko toteutuksen budjetti?

Vastaus: Kyllä. Summa sisältää sovelluksen toteutukseen liittyvän ulkopuolisen suunnittelu- ja ohjelmointityön.

5. Tullaanko tarjouksessa toteuttamaan tekninen toteutus Kohdataan-hackin voittaneelle Eficoden ideoimalle ”Markotille”?

Vastaus: Järjestimme Kohdataan-hackin kerääksemme ideoita siitä, millainen tulevaisuuden somepalvelu voisi olla. Hackathonista saadut ideat antavat meille suuntaviivoja, joiden pohjalta on helpompi aloittaa palvelun kehitys yhdessä käyttäjien kanssa. Lopullinen konsepti suunnitellaan käyttäjien tarpeiden pohjalta, eikä ole suoraan sidoksissa hackathonissa ideoituihin konsepteihin.

6. Tehdäänkö työ pääsääntöisesti toimittajan vai tilaajan tiloissa?

Vastaus: Työn pääsääntöinen tekopaikka on neuvoteltavissa valittavan toimittajan kanssa.

7. Sopimusehdotuksessa mainittiin alihankkijat: pitääkö alihankkijat nimetä projektin alussa vai voidaanko niitä lisätä projektin kuluessa?

Vastaus: Osallistumispyynnön liitteenä oleva sopimusehdotus on alustava luonnos, joka tarkentuu neuvotteluissa. Alihankkijoiden nimeämiseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan siis vielä neuvotella.

8. Testaamisesta tai testiautomaatiosta ei ole tarjouspyynnössä mitään mainintaa. Onko tähän jo suunnitelma?

Vastaus: Tarjouspyyntö on vasta alustava, ja se tulee tarkentumaan neuvotteluissa. Käyttäjätestaus järjestyy meidän puolestamme, mutta ohjelmakoodin testauksen osalta luotamme toimittajaan sekä yhdessä sovittaviin käytäntöihin.

9. Voidaanko työtä tehdä pääosin toimittajan tiloissa?

Vastaus: Ks. kysymys 6.

10. Voisitteko tarkentaa vertailuperusteisiin tarvittavia kuvauksia: minkälaisia ja minkä laajuisia selvityksiä, referenssejä tai tietoja tarvitsette osaamisen ja kokemuksen perusteluihin?

Vastaus: Referenssiprojektien kuvausten ei tarvitse olla erityisen laajoja. Niistä pitää tulla ilmi vähintään yleinen kuvaus projektista sekä se, millä tavoin kyseinen toteutus vastaa kysyttyä osaamista/kokemusta.

PÄIVITETTY 20.4.2018 Etusivulle

Grafiikkaa sanoista: Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen, osallistumispyyntö