Ydinkysymysten äärellä

Olemme kevään aikana haastatelleen käyttäjiä yksinäisyydestä, ystävyydestä ja somesta, ja viime perjaintain workshopissa kokosimme yhteen haastatteluissa nousseita ydinasioita.

Työstämme kysymyksiä vielä eteenpäin, mutta käyttäjät selvästikin kaipaavat turvallista ja reilua, myönteisten kohtaamisten somea!

Ydinkysymykset