Some – uhka vai mahdollisuus?

Kysyimme läheisiltä, miten tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset käyttävät somea. Laitteita osataan käyttää, mutta sosiaalisten taitojen ja mediataitojen tukemista kaivataan.

Olis paikka, jossa vois turvallisesti tutustua uusiin ihmisiin.

Toteutimme syyskuussa lähi-ihmisille kyselyn tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten somen käytöstä. Saimme 47 vastausta, joista suurin osa (87 %) tuli tukea tarvitsevien henkilöiden vanhemmilta. Lisäksi kyselyyn vastasi muita heidän sukulaisiaan sekä heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.

Vastauksista kävi ilmi, että arjessa tukea tarvitaan erilaissa käytännön asioissa, mutta erityisesti sosiaalisissa tilanteissa ja kommunikoinnissa. Yli kolmannes (34 %) vastaajista kertoi, ettei nuorella tai nuorella aikuisella ole yhtään kaveria, jonka kanssa hän pitäisi yhteyttä. Useimmilla muilla kavereita on vain muutama, ja usein nekin kuuluvat lähipiiriin. Toisessa ääripäässä koetiin, että kavereita saattoi olla jopa liikaa, ja suhteisiin saattoi liittyä riitaa ja epäselvyyttä esimerkiksi rahan lainaamisen suhteen.

Vastausten mukaan suurin osa (70 %) tukea tarvitsevista läheisistä ei tarvinnut apua tietokoneen, tabletin, puhelimen tai netin käytössä ollenkaan tai tarvitsi sitä hyvin vähän. Loput tarvitsivat apua esimerkiksi netin ja somen toimintalogiikan ymmärtämisessä ja teknisissä asioissa. Joidenkin vastaajien mukaan selkeät rajat ja ohjeet sekä ohjaaminen ja joissakin tapauksissa myös netin käytön valvominen vanhemman toimesta koettiin tarpeelliseksi.

Somen käytössä nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia. Huolen aiheina mainittiin mediataitojen sekä netti-etiketin ymmärryksen puute, turvallisuus ja kiusaaminen. Lisäksi huolena mainittiin somen aiheuttamat ajatukset ja tunteet, kuten huonommuuden tunne, väärin ymmärtämisen riski ja ymmärrys siitä, mikä on totta ja mikä ei. Osaa vastaajista huoletti myös liiallinen laitteiden ja somen käyttö. Somen hyvinä puolina mainittiin erityisesti mahdollisuudet sosiaalisten suhteiden luomiseen.

Kysyimme millainen somepalvelu auttaisi tukea tarvitsevaa läheistä luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita. Vastaajat peräänkuuluttivat mm. turvallisuutta ja valvontaa tai ohjausta, ääniviestinnän ja ääniohjauksen huomioimista, helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä sekä sosiaalisuutta tukevia toimintoja. Kaikki nämä aiheet ovat esillä, kun kehitämme uutta saavutettavaa somepalvelua, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin.

Suurin osa (79 %) vastaajista ilmoitti, että heitä kiinnostaa hankkeessamme toteutettavan uuden somepalvelun kehittäminen, he olivat halukkaita haastatteluun tai saamaan tietoa, kun palvelumme on testivaiheessa. Vastaajat olivat aidosti kiinnostuneita aiheesta ja palvelustamme.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille arvokkaasta ja perusteellisesta tiedosta ja ajatuksista paremman somen kehittämiseen!