Mitä teemme

Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa kehitämme tulevaisuuden saavutettavaa somepalvelua, jossa on helppo kohdata uusia ihmisiä ja löytää uusia ystäviä.

Mahdollisuuksia vuorovaikutukseen

Meillä jokaisella on tarve kuulua johonkin ja tulla hyväksytyksi. Ystävät ja sosiaalinen vuorovaikutus vastaavat näihin tarpeisiin. Se kuinka hyvin tarpeet toteutuvat, vaikuttaa itsetuntoomme, mielenterveyteemme ja hyvinvointiimme.

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen. Erityistä tukea tarvitsevat suomalaiset kokevat yksinäisyyttä vielä useammin. Siksi on tärkeää luoda uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja sosiaalisen kanssakäymiseen.

Uusia ystäviä

Hankkeessa tavoitteenamme on luoda uudenlainen helppokäyttöinen mobiili somepalvelu, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin.

Palvelussa voi etsiä itselleen ystävää, ja palvelun avulla voi löytää samassa elämätilanteessa olevia ja samanhenkisiä, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Palvelu myös rohkaisee sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tarjoaa mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Palvelu on avoin kaikille käyttäjille, ja sen toteutuksessa otetaan huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet. Toteutus perustuu saavutettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen.

Palvelu toteutetaan käyttäjälähtöisesti, sitä suunnitellaan, kehitetään ja testataan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Palvelun tekninen toteutus täsmentyy hankkeen edetessä.

Toteutus

Kolmivuotinen hanke (2017-2019) toteutetaan Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

PÄIVITETTY 8.3.2018 Etusivulle

Mustalla taustalla on luonnoksenomaisesti käsitelty valokuva hymyilevästä nuoresta miehestä, joka katsoo alas mobiililaitteeseensa. Kuvan alapuolella on teksti: SAAVUTETTAVA MOBIILISOMEPALVELU UUSIEN IHMISTEN KOHTAAMISEEN JA YSTÄVIEN LÖYTÄMISEEN.