Mitä teemme

Somettamalla uutta kohtaamista eli Kohdataan-hankkeessa kehitämme saavutettavaa somepalvelua, jossa on helppo kohdata uusia ihmisiä ja löytää uusia ystäviä.

Mahdollisuuksia vuorovaikutukseen

Meillä jokaisella on tarve kuulua johonkin ja tulla hyväksytyksi. Ystävät ja sosiaalinen vuorovaikutus vastaavat näihin tarpeisiin. Se kuinka hyvin tarpeet toteutuvat, vaikuttaa itsetuntoomme, mielenterveyteemme ja hyvinvointiimme.

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen. Erityistä tukea tarvitsevat suomalaiset kokevat yksinäisyyttä vielä useammin. Siksi on tärkeää luoda uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja sosiaalisen kanssakäymiseen.

Uusia ystäviä

Hankkeessamme kehitetään uudenlaista, saavutettavaa ja helppokäyttöistä somepalvelua, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uusia ystäviä. 

Tavoitteenamme on luoda palvelu, jossa on turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, johon on mukava tulla, ja jossa ketään ei kiusata tai jätetä yksin. Tavoitteena on luoda palvelu, jossa myös tuetaan kohtaamista ja vuorovaikutusta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tutustua omanhenkisiin ihmisiin.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Palvelu tulee olemaan avoin kaikille käyttäjille, ja sen toteutuksessa otetaan huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet.

Palvelu myös toteutetaan käyttäjälähtöisesti, sitä suunnitellaan, kehitetään ja testataan yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Palvelun tekninen toteutus täsmentyy hankkeen edetessä.

Toteutus

Kolmivuotinen hanke (2017-2019) toteutetaan Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

PÄIVITETTY 28.1.2019 Etusivulle

Mustalla taustalla on luonnoksenomaisesti käsitelty valokuva hymyilevästä nuoresta miehestä, joka katsoo alas mobiililaitteeseensa. Kuvan alapuolella on teksti: SAAVUTETTAVA MOBIILISOMEPALVELU UUSIEN IHMISTEN KOHTAAMISEEN JA YSTÄVIEN LÖYTÄMISEEN.