Mitä teemme

Somettamalla uutta kohtaamista eli Kohdataan-hankkeessa kehitämme saavutettavaa somepalvelua, jossa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.

Mahdollisuuksia vuorovaikutukseen

Meillä jokaisella on tarve tulla kuulluksi ja hyväksytyksi, tarve kuulua johonkin. Meillä on tarve jakaa ajatuksiamme ja elämäämme, tarve tuntea olevamme jollekin tärkeä. Se miten hyvin tarpeet toteutuvat, vaikuttaa itsetuntoomme, mielenterveyteemme ja hyvinvointiimme. Ystävät ja sosiaalinen kanssakäyminen vastaavat näihin tarpeisiin. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämää, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen. Erityistä tukea tarvitsevat suomalaiset kokevat yksinäisyyttä vielä useammin. Siksi on tärkeää luoda uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Uusia ystäviä

Hankkeemme tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen somen keinoin. Kehitämme hankkeessa uudenlaista, saavutettavaa ja helppokäyttöistä somepalvelua, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uusia ystäviä.

Tavoitteenamme on luoda palvelu, jossa on turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, johon on mukava tulla, ja jossa ketään ei kiusata tai jätetä yksin. Palvelussa tuetaan kohtaamista ja vuorovaikutusta, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua omanhenkisiin ihmisiin.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Palvelu tulee olemaan avoin kaikille, ja sen toteutuksessa otetaan huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden osalta. Palvelussa voi myös viestiä erilaisin keinoin. Palvelu toteutetaan verkkosovelluksena ensisijaisesti mobiililaitteille, mutta palvelua voi käyttää myös muilla laitteilla.

Tehdään hyvää yhdessä

Palvelun kehittäminen käynnistettiin keväällä 2018 Kohdataan-hackathonissa, jossa haastettiin eri alojen osaajia innovoimaan ja ideoimaan tulevaisuuden somepalvelua. Ideoista kehitettiin ja työstettiin yhdessä käyttäjien ja kumppaneiden kanssa konsepti, jonka tekninen toteuttaminen aloitettiin keväällä 2019. Palvelu julkaistaan keväällä 2020.

Palvelu toteutetaan käyttäjälähtöisesti, sitä suunnitellaan, kehitetään ja testataan yhdessä käyttäjien kanssa. Myös palvelun tekniseen toteutukseen on luotu yhteiskehittämisen malli, jossa kaikki palvelun kehittämisestä ja koodaamisesta kiinnostuneet voivat osallistua sen tekemiseen.

Teknisenä kumppanina ja yhteiskehittämisen koordinaattorina hankkeessa toimii Perfektio.

Toteutus

Kohdataan-hanke (2017-2019) ja sen jatkohanke 2020 toteutetaan Kehitysvammaliiton ja Mieli ry:n yhteistyönä.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

Papunet
Kehitysvammaliitto
Suomen mielenterveysseura

Päivitetty 7.4.2020 Etusivulle

Kohdataan uusia ystäviä