Saavutettavuusseloste 

(voimassa 27.4.2020 alkaen)

Tämä on KOHDATAAN-palvelun saavutettavuusseloste.  

Mitä tarkoittavat saavutettavuus ja saavutettavuusseloste?

Saavutettavuusseloste kertoo verkkopalvelun saavutettavuudesta.

Saavutettavaa verkkopalvelu on sellainen, jota voivat käyttää mahdollisimman monet ihmiset. Saavutettavaa verkkopalvelua voivat siis käyttää myös ihmiset, joilla on jokin vamma tai toimintarajoite. Esimerkiksi näkövamma, kuulovamma, liikuntavamma tai kehitysvamma ei estä palvelun käyttöä, jos palvelu on tehty hyvin ja saavutettavasti.

KOHDATAAN-palvelussa monet asiat on tehty hyvin ja saavutettavasti, mutta joitakin asioita voidaan vielä parantaa.

KOHDATAAN-palvelun saavutettavuus 

KOHDATAAN-palvelua koskee  laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisilla varoilla rahoitettujen verkkopalvelujen täytyy olla saavutettavia.

KOHDATAAN-palvelu täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -kriteerien mukaan. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Kehitysvammaliiton asiantuntija.

Sisällöt, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Saavutettavuuspuutteet: 

Ruudunlukuohjelman käyttäjä ei saa varmistusta siitä, että profiili- ja rekisteröitymistietoja on muokattu onnistuneesti.  

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Syy noudattamatta jättämiselle: 

Palvelun kaikkia ominaisuuksia ei ole vielä toteutettu. Puute korjataan mahdollisimman pian.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin 

Käyttäjien tuottama tai jakama sisältö ei kuulu lainsäädännön piiriin. Tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi viesteissä olevat tekstit, kuvat, videot tai ääniviestit. Nämä sisällöt eivät välttämättä ole saavutettavia.

Anna palautetta

Jos huomaat KOHDATAAN-palvelun saavutettavuudessa ongelmia, anna meille palautetta. Voit antaa palautetta saavutettavuudesta sähköpostitse kohdataan@kohdataan.fi. Vastaamme palautteeseen kahden viikon aikana.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan KOHDATAAN-palvelun saavutettavuutta.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos olet laittanut meille saavutettavuuspalautetta, mutta et ole tyytyväinen vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, miten palautetta annetaan ja miten se käsitellään.

Lue Aluehallintoviraston ohjeet täältä.

Yhteystiedot

KOHDATAAN-palvelun yhteystiedot 

Sähköposti: kohdataan@kohdataan.fi
Puhelinnumero: 09 348 090 (vaihde)

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero: 02 9501 6000 

Päivitetty 22.4.2020 Etusivulle