Tekninen toteutus

Etsimme teknistä kumppania, kilpailutus on käynnissä!

Yhdessä käyttäjien kanssa

Tulevassa somepalvelussamme käyttäjien kokemukset ovat tärkeitä. Palvelu suunnitellaan käyttäjälähtöisesti niin, että erilaiset loppukäyttäjät ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja testaamassa palvelua alusta asti.

Meille jokainen käyttäjä erilaisine tarpeineen on merkityksellinen, siksi somepalvelussa huomioidaan tekninen saavutettavuus, käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja yleinen selkeys. Toisille on luontevaa viestiä kirjoittaen, toisille kuvilla, videoilla tai äänellä. Palvelussamme käyttäjillä on mahdollisuus valita itselleen sopivin tapa viestiä muiden kanssa.

Somepalvelu tehdään ensisijaisesti mobiilialustoille. Toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan avoimen lähdekoodin komponentteja, ja myös lopputulos on avointa lähdekoodia. Käytettäviä teknologioita ei ole vielä valittu.

Tervetuloa mukaan!

Etsimme teknistä kumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan somepalvelua yhdessä käyttäjien ja meidän kanssamme. Tekninen kumppani valitaan julkisena kansallisena hankintana. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena soveltaen neuvottelumenettelyä.

Kilpailutus on käynnissä!

Avoimuuden ohella myös yhdessä tekeminen on meille tärkeää.

Tammikuussa 2018 järjestimme kaikille avoimen Kohdataan-hackathonin, jossa ideoitiin yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa tulevaisuuden helppokäyttöistä somepalvelua.

Jatkossa kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua kehittämiseen myös sivujemme kautta, mutta jo nyt Facebook-ryhmämme kautta.

PÄIVITETTY 16.5.2018 Etusivulle

Mustalla taustalla on luonnoksenomaisesti käsitelty valokuva kahdesta hymyilevästä nuoresta naisesta. Toinen naisista katsoo kädessään olevaa mobiililaitetta ja toinen pitää mobiililaitetta korvallaan. Kuvan alapuolella on teksti: KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI.