Teknisen kumppanin kilpailutus

Teknisen kumppanin kilpailutus on päättynyt, tervetuloa kumppaniksi Perfektio!

Kohdataan-hankkeemme hakee teknistä kehittämiskumppania vaiheeseen, jossa tulevan palvelun konseptointi ja tekninen määrittely on tehty, ja niiden pohjalta siirrytään varsinaiseen tekniseen toteuttamiseen.

Hankinnan kuvaus

Hankinnan tavoitteena on hankkeessa luotavan saavutettavan somepalvelun tekninen kehittäminen ja toteuttaminen. Somepalvelua kehitetään ketterillä menetelmillä. Hankinnan kohteena on asiantuntijaresurssit hanketiimin täydennykseksi.

Hankinta toteutetaan julkisena kansallisena hankintana, avoimena menettelynä, käänteisenä kilpailutuksena, jossa hankinnan hinta on kiinteä ja tarjousten vertailuperusteina on ainoastaan laadullisia perusteita.

Hankinnan kokonaishinta on 85 000 euroa (sis. alv 24%).

Palvelun kuvaus

Tulevassa somepalvelussa tehdään uusiin ihmisiin tutustuminen helpoksi. Palvelussa tuetaan vuorovaikutusta, uusia kohtaamisia ja kaverisuhteiden ylläpitoa.

Tuleva somepalvelu toteutetaan web-sovelluksena ensisijaisesti mobiililaitteille, mutta palvelua on pystyttävä käyttämään myös muilla laitteilla. Toteutuksessa on huomioitava erityisryhmien tarpeet saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden osalta, ja palvelussa on voitava viestiä erilaisin keinoin. Myös turvallisuuteen ja kiusaamisen ehkäisyyn, myönteisen somekulttuurin luomiseen liittyvät kysymykset ovat tulevassa palvelussa keskeisessä asemassa.

Tulevan somepalvelun konsepti ja sen tekninen määrittely löytyvät kilpailutusdokumenteista.

Teknisessä määrittelyssä ja sen liitteissä, mm. InVisionilla toteutetussa protossa, on kuvattu pääpiireissään toteutettavan somepalvelun toiminnallisuus ja teknologiaratkaisut, mutta palvelun lopulliset toiminnallisuudet ja ulkoasu täsmentyvät ketterin menetelmin toteutettavan kehitys- ja toteutustyön aikana.  

Kilpailutusdokumentit

Tarjouspyyntö (pdf)

1. Somepalvelun tekninen määrittely (pdf)
1.1. Käyttötapauskaaviot (pdf)
1.2. Toiminallisuudet (pdf)
1.3. Kohdataan-proto (http://kohdataan-proto.perfekt.io)

2. Pakolliset vähimmäisvaatimukset (palautettava täytettynä) (rtf)

3. Vertailuperusteet (palautettava täytettynä) (rtf)

4. Sopimusehtoluonnos (pdf)

Kilpailutustiedot Hilmassa

Tarjoukset

Lopullinen tarjous liitteineen (3 kpl) on toimitettava ma 11.02.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kohdataankilpailutus@kvl.fi otsikolla ”Tarjous, [Yrityksen nimi], saavutettavan somepalvelun kehittäminen ja toteuttaminen”.

Tarjousten toimittaminen on lähettäjän vastuulla. Määräajan jälkeen tulleita tarjouksia ei oteta huomioon.

Kysymykset ja vastaukset

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää pe 01.02.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kohdataan@kvl.fi otsikolla ”Kysymykset tarjouspyyntöön, saavutettavan somepalvelun kehittäminen ja toteuttaminen”.

Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyjä kysymyksiä ei vastaanoteta.

Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Mahdolliset kysymykset vastauksineen julkaistaan tällä sivulla viimeistään ti 05.02.2019 klo 16.00 mennessä. 

Kysymys 1.

Perustelut:

Löysimme ilmoituksenne saavutettavan Some-palvelun hankinnasta kehitysvammaisille ihmisille. Haluaisimme antaa palautetta tähän hankintaan, sillä mielestämme vaatimusmäärittelyt eivät ratkaise palvelun varsinaista käyttötarkoitusta, joka olisi yksinäisyyden vähentäminen vammaisilla ihmisillä. Perustelemme tätä väitettä sillä, ettei vaatimusmäärittelyiden perusteella ollut nähtävissä some-palvelussa sellaista vetovoimatekijää, joka antaisi loppukäyttäjille syyn käyttää palvelua.

Kun digipalvelu julkaistaan, niin sen suosio ja elinvoima riippuu niistä vetovoimatekijöistä, jonka vuoksi palvelua käytetään. Nythän näyttää siltä, että ollaan kehittämässä kehitysvammaisille omaa Facebookia verkostoitumiseen. Näyttäisi siltä että kun palvelu julkaistaan, niin siellä ei ole kriittistä massaa käyttäjiä ja sisältöä joka tekisi palvelun eläväksi. Esimerkiksi Facebookin tapauksessa vetovoimatekijänä ovat julkaisut joita tekevät käyttäjävolyymit sekä muu informaatiotarjonta.

Meillä voisi olla idea, jonka avulla vammaisten yksinäisyyttä vähennetään ja se on oppiminen ja osaamisen kehittäminen yhteisöllisesti. Tämä tapahtuu digitaalisten opetusmedioiden avulla, jolloin some-palvelu olisi muutakin kuin kommunikaatiota, tosin kommunikointia unohtamatta.

Digitaaliset opetusmediat tarjoavat käyttäjilleen mielekästä tekemistä itsensä kehittämisellä. Medioiden voi opiskella hyödyllisiä asioita ja jopa työllistyä. Medioihin kuuluvat aihekohtaiset liittyvät yhteisöpalvelut, sosiaalinen media ja yhteys halutessa mediasta vastaavaan verkko-opettajaan. Digitaalisia opetusmedioita käyttämällä ihmiset eivät kohtaa toisiaan sen vuoksi että heillä olisi vammaisuus yhdistävä tekijä. He kohtaavat sen vuoksi, että he opiskelevat aihetta ja he voivat tavata muita medioiden käyttäjiä. Keskustelijat ovat tasavertaisia näissä oppimisyhteisöissä, se tarjoaa luontevan tavan kohdata muita ihmisiä, joita nimittävä tekijä on osaamisen kehittäminen yhteisessä aiheessa. Tämä on mahdollista siksi, koska digitaaliset opetusmediat ovat yhteisöllisiä ja jaettavia palveluita. Vammaiset ovat tasavertaisia yhteisöjen jäseniä, ketään ei tule syrjityksi vamman vuoksi ja he saavat osaamisensa esille medioiden avulla.

Palvelussamme digitaalisia opetusmedioita voidaan ottaa heti käyttöön ja yhteisöjen rakentaminen voidaan aloittaa heti. Digitaalisen opetusmedian saa käyttöönsä tilaamalla julkaisuja. Palvelussa ei ole lisenssikustannuksia ja sen käyttö ei veloita mihinkään.

Kysymys:

Voimmeko näillä perusteilla tarjota ratkaisuamme vammaisten ihmisten yksinäisyyden vähentämiseen tarjoamalla kuvatun kaltaista palvelua?

Vastaus:

Emme hae valmista palvelua. Haemme toteuttamiseen kumppania, joka sitoutuu avoimeen ja ketterään kehittämiseen tarjouspyynnön mukana olleen konseptin perusteella. Palvelu ja tuotettu lähdekoodi julkaistaan avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti.

Palvelun kehittämisessä korostuu saavutettavuus ja helppokäyttöisyys, sillä sen tulee palvella kaikkia käyttäjiä, myös tukea tarvitsevia käyttäjiä, mutta muuten kohderyhmää ei ole rajattu pelkästään kehitysvammaisiin käyttäjiin, palvelu tukee olemaan avoin kaikille.

Palvelua on suunniteltu yhdessä tulevien käyttäjien kanssa, joten monet toiminnallisuudet tulevat suoraan heiltä, haluamme tehdä palvelun käyttäjien tarpeita ja toiveita vastaavaksi.

Ennen varsinaista julkaisua syksyllä 2019 palvelusta julkaistaan alustavien suunnitelmien mukaan beta-versio, johon pyritään saamaan mahdollisimman laajasti käyttäjiä ja toimijoita testaamaan palvelua, jotta julkaisun yhteydessä siellä on jo massaa ja sisältöä.

Itsensä kehittämisen ja yhdessä tekemisen -ajatukset, joita digitaalisissa opetusmedioissa tarjotaan, ovat myös meillä mielessä. Pohdimme paljon, miten palvelussa voi tukea ja kehittää vuorovaikutusta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa, tässä vaiheessa emme pääse niissä kovin syvälle, mutta toivottavasti pääsemme syventämään niitä jatkossa. Tapahtumiin on ajateltu mahdollisuutta toteuttaa ”verkkomiittejä”, eli verkkotapahtumia yhteisen tekemisen ympärille, ja samoin olemme miettineet yhteistyötä ja linkityksiä muualla verkossa järjestettävään toimintaan. Nämä tulevat täsmentymään kehitystyön aikana.

Kysymys 2.

Mikäli toimittaja havaitsee, että tarjottu 85 k€ summa osoittautuu taloudellisesti liian haastavaksi, voiko toimittaja ehdottaa laajuuden, mitä tehdään juuri tuolla kaupallisella summalla ja mitä ehdotetaan tehtäväksi esimerkiksi toisessa vaiheessa ja tietyllä summa-arviolla tähän lisäksi?

Vastaus:

Toimittaja voi tehdä projektisuunnitelmaan ehdotuksensa laajuudesta, toteutettavista toiminnallisuuksista ja jatkokehityksestä, mutta tärkeää on, että syksyllä 2019 julkaistava versio täyttää päätavoitteensa, eli palvelussa voi helposti tutustua toisiin käyttäjiin, palvelussa voi helposti kommunikoida toisten käyttäjien kanssa, palvelu on saavutettava ja se koetaan helppokäyttöiseksi.

Kysymys 3.

Onko teillä jotain erityisen suositeltuja teknologioita, jolla haluaisitte palvelun toteutettavaksi?

Vastaus:

Tätä emme ole tarkoituksella tarkentaneet, sillä emme halua rajoittaa toimittajaa käyttämään jotain tiettyä teknologiaa. Kyseessä voi olla esim. front-endissä vaikka Angular tai React, ja back-endissä vaikka Node.js tai PHP.

Kysymys 4.

Onko oma mobiilisovellus välttämätön, ja jos on, mitä toiminnallisuuksia näette sinne tulevan toteutettavaksi, joita ei voisi (helposti) toteuttaa verkkoteknologioilla?

Vastaus:

Palvelu on tarkoitus toteuttaa ainakin tässä vaiheessa pelkästään verkkosovelluksena, ei natiiveina mobiilisovelluksina.

Kysymys 5.

Millaiset palvelimet Papunetillä on? Hyvä tietää, jos palvelu asennetaan sinne ainakin alussa.

Vastaus:

Kehitysvammaliiton verkkopalveluita ajetaan palvelimilla, joissa taustalla on perinteiset LAMP-teknologiat. Alkuvaiheessa palvelua tullaan ajamaan Kehitysvammaliiton palvelimilla, mutta kehityksessä tulee ottaa huomioon myös mahdollisuus siirtää palvelu helposti eri alustalle. Tämän vuoksi dokumentaatiossa (Tekninen määrittely) mainitaan muun muassa mikropalveluarkkitehtuuri, joka vähentää riippumattomuutta ympäristöistä.

Kilpailutuksen alustava aikataulu

Vko 5, ti 29.01. Tarjouspyyntö

Vko 5, pe 01.02. klo 16.00 Kysymysten määräaika

Vko 6, ti 05.02. Vastaukset kysymyksiin

Vko 7, ma 11.02. klo 16.00 Tarjousten määräaika

Vko 7 Teknisen kumppanin valinta

Vko 9 Sopimuksen allekirjoitus

Päivitetty 5.3.2019 Etusivulle

Kilpailutus, saavutettavan somepalvelun kehittäminen ja toteuttaminen